Przewody wstążkowe i ich zastosowanie

Jedno i wielokolorowe przewody wstążkowe znajdują zastosowanie m.in. w połączeniach stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych czy elektronicznych układach sterowania maszyn.

Przewody telefoniczne w praktyce

Przewody te wykorzystuje się nie tylko w telekomunikacji, ale również do standardowych połączeń telefonicznych wykorzystujących najbardziej typowe ilości żył.

Przewody wysokich częstotliwości (RF)

Przewody wysokich częstotliwości Przewody wysokich częstotliwości, określane skrótowo jako w.cz. lub RF (radio frequency), to zróżnicowana grupa produktów, obejmująca wiele wariantów przewodów koncentrycznych.

Budowa przewodów wysokich częstotliwości

Przewody w.cz. mają charakterystyczną konstrukcję, zawierającą:

  • cienką żyłę wewnętrzną, wykonaną z pojedynczego drutu lub kilkudrutowej linki,
  • grubą izolację z tworzywa,
  • ekran z metalowej plecionki,
  • zewnętrzną izolację.

Zasadniczym elementem jest gruba cylindryczna warstwa wewnętrzna z polietylenu, która utrzymuje żyłę wewnętrzną w centralnej pozycji względem ekranu, zapewniając jej koncentryczność. Daje to stałą impedancję falową 50 lub 75 Ω.

Zastosowanie przewodów RF

Przewodów wysokiej częstotliwości używa się do łączenia anten z odbiornikami w systemach radiotelekomunikacyjnych oraz do przesyłania sygnałów telewizji kablowej i przemysłowej.

Rodzaje przewodów koncentrycznych

Przewody koncentryczne występują w dwóch głównych typach:

  • cienkie (do ok. 3 mm) i elastyczne kable do wykonywania krótkich połączeń wewnętrznych w obudowie lub do połączeń międzymodułowych;
  • grube, niskostratne kable do systemów radiotelekomunikacyjnych.

Właściwości kabli koncentrycznych

Dobry kabel koncentryczny charakteryzuje się:

  • małą tłumiennością sygnału,
  • dobrym ekranowaniem zapewniającym odporność przewodu na zakłócenia ze środowiska,
  • mocną konstrukcją zapewniającą odporność mechaniczną i środowiskową.

Materiały do konstrukcji kabli wysokiej częstotliwości

Aby uzyskać dobre parametry stosuje się oplot ekranujący z siatki miedzianej posrebrzanej oraz podwójne ekranowanie folią (aluminiową lub miedzianą) i plecionką. Małe straty zapewnia użycie jako wewnętrznego dielektryka spienionego polietylenu, a odporność środowiskową - gruba izolacja zewnętrzna z tworzywa.

Tłumienie w kablach w.cz.

Warto pamiętać, że tłumienność kabla zależy od częstotliwości, tj. im wyższa częstotliwość transmitowanego sygnału, tym tłumienie jest większe. Cienki kabel ma z reguły wyższe tłumienie od grubego, przy tej samej długości, dlatego też przewody do łączenia anten na masztach miewają średnicę powyżej 15 mm. Jakość ekranowania określa się klasą literową: od C (najsłabsze ekranowanie) do A, a nawet A+ i A++ (najskuteczniejsze ekranowanie).


Przeczytaj też:


Podsumowanie

Systemy radiokomunikacyjne o dużej mocy wymagają przewodów koncentrycznych, zdolnych do transmisji sygnałów wysokiej częstotliwości o dużym napięciu. Z uwagi na konieczność minimalizacji odbić sygnału i strat, wytwarzane są z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych.