Przewody wstążkowe i ich zastosowanie

Jedno i wielokolorowe przewody wstążkowe znajdują zastosowanie m.in. w połączeniach stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych czy elektronicznych układach sterowania maszyn.

Przewody telefoniczne w praktyce

Przewody te wykorzystuje się nie tylko w telekomunikacji, ale również do standardowych połączeń telefonicznych wykorzystujących najbardziej typowe ilości żył.

Drut srebrzony miedziany

Szeroki wybór średnicy drutów konfekcjonowanych na rolkach, w najpopularniejszych wagomiarach. Druty te stosowane są przede wszystkim w obwodach w.cz. (wysokich częstotliwości), rzędu MHz i wyższych, ponieważ ze względu na zjawisko naskórkowości, prąd płynie wtedy jedynie po wierzchu przewodu, czyli srebrze - materiale o niższej rezystywności. Dlatego też, właściwości srebrzonych drutów miedzianych są szczególnie pożądane w aplikacjach, w których chcemy jak najbardziej ograniczyć tłumienie przesyłanego sygnału.